Translation & Glossaries
Réflexions et orientations sur la traduction

Riflessioni e linee guida sulla traduzione

Refleksje i wskazówki dotyczące tłumaczenia

Reflexões e diretrizes sobre tradução

Reflexiones y orientaciones sobre la traducción

Reflections and guidelines on translation