Bollettino Salesiano 2000-Il Bollettino Salesiano in lingua italiana fu prodotto per la prima volta da Don Bosco nel 1877 e continua fino ad oggi in almeno 36 lingue

Le Bulletin salésien en italien a été produit pour la première fois par Don Bosco en 1877 et continue jusqu'à aujourd'hui dans au moins 36 langues

Biuletyn Salezjański w języku włoskim został po raz pierwszy wydany przez księdza Bosko w 1877 r. i jest wydawany do dziś w co najmniej 36 językach.

O Boletim Salesiano em italiano foi produzido pela primeira vez por Dom Bosco em 1877 e continua até hoje em pelo menos 36 idiomas

El Boletín Salesiano en italiano fue producido por primera vez por Don Bosco en 1877 y continúa hasta hoy en al menos 36 idiomas

The Italian language Salesian Bulletin was first produced by Don Bosco in 1877 and continues until today in at least 36 languages