Srugi


Srugi

Vita e missione del Ven. Simone Srugi, nato a Nazareth, che è vissuto, ha lavorato e è morto a Betgamāl, Palestina

حياة المكرَّم سِمعان سروجي ورسالته، المولود في الناصرة ، الذي عاش وعمل ومات في بيت جمال ، فلسطيين

Vie et mission du Vén. Simon Srugi, né à Nazareth, a vécu, travaillé et est mort à Betgamāl, Palestine

Życie i misja Sługi Bożego Szymona Srugi, urodzonego w Nazarecie, żyjącego, pracującego i zmarłego w Betgamāl, Palestyna

Vida e missão do Ven. Simon Srugi, nascido em Nazaré, viveu, trabalhou e morreu em Betgamāl, Palestina

Vida y misión del Ven. Simón Srugi, nacido en Nazaret, vivió, trabajó y murió en Betgamāl, Palestina

Life and mission of Ven. Simon Srugi, born Nazareth, lived, worked and died at Betgamāl, Palestine