Srugi


Srugi

Life and mission of Ven. Simon Srugi, born Nazareth, lived, worked and died at Betgamāl, Palestine

Vita e missione del Ven. Simone Srugi, nato a Nazareth, che è vissuto, ha lavorato e è morto a Betgamāl, Palestina

حياة المكرَّم سِمعان سروجي ورسالته، المولود في الناصرة ، الذي عاش وعمل ومات في بيت جمال ، فلسطيين